Εισαγόμενα τα 2/3 των ψαριών που καταναλώνονται στην Ελλάδα!

Μοιάζει απίστευτο αλλά είναι αληθινό: Η Ελλάδα μια κατεξοχήν θαλασσινή χώρα που περιβάλλεται από το Αιγαίο Πέλαγος εισάγει το 66 % των ψαριών που καταναλώνει. Βασική αιτία για αυτό το εξωπραγματικό γεγονός, σύμφωνα με την WWF Ελλάς, είναι η υπεραλίευση. Τα σχετικά στοιχεία της έκθεσης του WWF Θαλασσινά και Μεσόγειος: τοπικές προτιμήσεις, παγκόσμιες αγορές, η οποία αναλύει … Διαβάστε περισσότερα “Εισαγόμενα τα 2/3 των ψαριών που καταναλώνονται στην Ελλάδα!”