Φορολογείται από τον επόμενο χρόνο το εισόδημα από το Airbnb

  Νέος φόρος έρχεται για τους ιδιοκτήτες που εκμεταλλεύονται ακίνητα μέσω Airbnb. Με το νέο μνημόνιο προβλέπεται φόρος από το 2018 της τάξης του 15% από το πρώτο ευρώ στο εισόδημα μέσω Airbnb μέχρι 12.000 ευρώ τον χρόνο. Από εισοδήματα 12.001 έως 35.000 ευρώ ο φόρος αγγίζει το 35%, ενώ αυξάνεται κατά 10%, δηλαδή εκτινάσσεται … Διαβάστε περισσότερα “Φορολογείται από τον επόμενο χρόνο το εισόδημα από το Airbnb”